Belge Logo Marka Kullanımı

AMAÇ

Bu talimatın amacı UAC ULUSLARARASI BELGELENDİRME’nin logo kullanımına ilişkin kuralları belirlemektir. Bu kurallar, markaların, belgelendirilmiş firmalardan ürün veya hizmet alan birey veya kuruluşlar tarafından yanlış anlamaya yol açmayacak şekilde kullanılmasını amaçlamaktadır.

KAPSAM

Bu talimat UAC ULUSLARARASI BELGELENDİRME’nin logo kullanımını ve ilgili Akreditasyon kurumunun logo kullanım kurallarını kapsar.

TANIMLAR:

Logo: UAC ULUSLARARASI BELGELENDİRME’nin markasını tanıtma amacı olarak kullandığı stilize edilmiş bir semboldür. Aynı zamanda marka olarak da kullanılmaktadır.

Lisanslı Logo: UAC ULUSLARARASI BELGELENDİRME’nin belgelendirdiği kuruluşa sağladığı, geriye dönük olarak izleme amaçlı üzerinde belgeli müşterinin sertifika numarasını da içeren firmaya özel logo.

UYGULAMA

GENEL

UAC ULUSLARARASI BELGELENDİRME bu talimatın ekinde bulunan logonun kullanma hakkını Türk Patent Enstitüsü’ne 07.06.2021 tarihinde yapmış olduğu marka tescil başvurusu ile elde etmiştir.

  UAC ULUSLARARASI BELGELENDİRME LOGOSUNUN KULLANIMI

 4.2.1 Belgelendirilmiş olan kuruluşlar aşağıda belirtilen kurallara ve ilgili akreditasyon kuruluşunun logo kullanım talimatına (ÖRN: IAS/ www.iasonline.org/ IAS Logosunun Kötüye Kullanımına İlişkin Prosedür, İç ve Dış Şikayetler, ÖRN: TÜRKAK, www.turkak.org.tr / R10.06 TÜRKAK Akreditasyon Markası’ nın TÜRKAK tarafından Akredite Edilmiş Kuruluşlar Tarafından Kullanılmasına İlişkin Şartlar) uymak zorundadır. Bu kurallar www.uacbelgelendirme.com sitesinde TL.002 Belge ve Logo kullanım talimatında güncel olarak yayınlanır. Firma kullanılabilir alanlar içerisinde sadece UAC ULUSLARARASI BELGELENDİRME ’nin kendisine sağladığı lisanslı logo’ yu kullanabilir.

 4.2.3. UAC ULUSLARARASI BELGELENDİRME’den belge almaya hak kazanan firmalar UAC ULUSLARARASI BELGELENDİRME lisanslı logo ve belgesini bu talimatta yazan şartlara göre kullanmak durumundadır.

 4.2.4. UAC ULUSLARARASI BELGELENDİRME lisanslı logosu, kullanılan doküman içeriğinden veya ilgili faaliyetten hiçbir şekilde UAC ULUSLARARASI BELGELENDİRME’ nin sorumluluğu olduğu anlamı çıkacak şekilde kullanılmaz.

 4.2.5. UAC ULUSLARARASI BELGELENDİRME lisanslı logo ve belgesi, belge kapsamında yer almayan bölüm, bağlı kuruluş veya iştiraklerde kullanılamaz.

 4.2.6. UAC ULUSLARARASI BELGELENDİRME lisanslı logo ve belgesinin yanıltıcı ve uygun olmayan bir şekilde kullanılması durumunda, her türlü yasal hak UAC ULUSLARARASI BELGELENDİRME ’ye aittir.

 4.2.7. UAC ULUSLARARASI BELGELENDİRME logo ve lisanslı logo kullanım şartları;

UAC ULUSLARARASI BELGELENDİRME LOGO KULLANIMI Ürün (*a) üzerinde

 

Ürünlerin taşınması için kullanılan büyük kutular vb. üzerinde (*b) Reklam amaçlı broşür vb. üzerinde
Açıklama

Olmaksızın

Kullanılamaz Kullanılamaz Kullanılabilir (*d)
Açıklama (*c) ile Kullanılamaz Kullanılabilir (*d)

 

Kullanılabilir (*d)

 

*a. Ürün; elle tutulur, somut bir ürün olabilir veya tek bir tanesi paket veya kutu içerisinde olabilir.

*b. Son kullanıcıya ulaşmadığı düşünülen mukavva vb. malzemeden yapılmış dış ambalaj olabilir.

*c. “(Bu ürün) belirtilen sertifika numarası ile TS EN ISO 9001:2015 standardına göre uygunluğu belgelendirilmiş kuruluşumuz tarafından üretilmiştir.”şeklinde açık bir ifade olmalıdır.

*d. Bu kurallarda belirtilen diğer şartlara uymak koşuluyla kullanılabilir.

4.2.8. UAC ULUSLARARASI BELGELENDİRME Logosu yalnızca izin verilen alanlarda kullanılacak, Madde 4.8 de belirtildiği gibi direkt olarak sunulan ürün üzerinde kullanılmayacak ve ürün belgelendirmesini anımsatacak şekilde kullanılmayacaktır. Sistem belgelerini vurgulamak isteyen kuruluşlar, UAC ULUSLARARASI BELGELENDİRME logosunu, sadece taşıma veya depolama amacıyla kullanılan (yani normal şartlar altında son tüketici tarafından görülmesi ihtimali olmayan) ikincil ürün ambalajları üzerinde sahip oldukları standardı ve sertifika numarasını belirterek aşağıdaki açıklamayla birlikte kullanabilirler. Bu ibare ve logolar birleştirilmiş olmalı, ayrı ayrı kullanılmamalıdır.

 4.2.9. Kuruluşun UAC ULUSLARARASI BELGELENDİRME lisanslı logosunu kullanabileceği yerler aşağı da belirtilmiştir.

Kalem, ajanda, çakmak, takvim vb. promosyon malzemeleri üzerinde
Antetli kâğıt, kartvizit, irsaliye, fatura, sipariş formu, zarf vb. evraklar üzerinde
Firma tabelalarında
Gazete ve dergi ilanlarında
Broşürlerde
Personel üniformalarında
Web Sayfalarında

 4.2.10. Belgelendirilmiş kuruluşlar UAC ULUSLARARASI BELGELENDİRME ve akreditasyon Kuruluşu Logolarını, UAC ULUSLARARASI BELGELENDİRME ve ilgili akreditasyon kuruluşunun sorumluluğu üstüne aldığını ima edecek şekilde Laboratuar test raporlarında,  ürettikleri ürünün muayene ve test raporlarında, kalibrasyon raporlarında kullanmamalıdır.

4.2.11. Belgelendirilmiş kuruluş UAC ULUSLARARASI BELGELENDİRME ve Akreditasyon Kuruluşu (ÖRN: IAS) logolarını herhangi bir ürünü veya hizmeti onayladığı ya da önerdiği anlamına gelebilecek şekilde kullanmamalıdır.

4.2.12. UAC ULUSLARARASI BELGELENDİRME lisanslı logoları en boy oranı korunduğu sürece 20 mm.’ den daha küçük olmaması şartı ile küçültülebilir veya büyütülebilir.

4.2.13. Belgenin gününün dolması ile birlikte firma derhal lisanslı logo kullanımını durdurmak durumundadır.

4.2.14. Belgenin askıya alınması, geri çekilmesi veya iptali durumlarında lisanslı logo kullanımını derhal durdurmalıdır.

4.2.15. Belge kapsamında bir daraltma olduğunda ise bunu bütün reklâm malzemelerine yansıtıp daraltılan kapsama uygun şekilde düzeltmeli, kapsam dışı kalan ürün/hizmet grubunda lisanslı logo kullanımı durdurulmalıdır.

4.2.16. Belgeli müşteri, Belgelendirmeye atıf yaparken ve lisanslı logo kullanımında Yönetim sistemi belgelendirilmesinin bir ürün belgelendirmesi izlenimini vermemesine azami dikkat göstermelidir.

4.2.17. Belgeli müşteri, UAC ULUSLARARASI BELGELENDİRME’ nin ve belgelendirme sisteminin kötü şöhretle anılmasına veya kamu güveninin sarsılmasına yönelik olarak belgenin kullanılmamasını garanti altına almakla yükümlüdür.

4.2.18. UAC ULUSLARARASI BELGELENDİRME belgelendirme logosunun şekli hiçbir koşulla değiştirilemez.

4.2.19. Belge ve lisanslı logo üçüncü tarafa devredilemez.

 4.2.20. Bu talimat dışında veya yukarıdaki maddelerin ihlalinin tespiti halinde sırasıyla aşağıdaki işlemler gerçekleşecektir.

Düzeltme ve Düzeltici Faaliyet Talebi
Askıya alma ve Belgenin Geri Çekilmesi
İhlalin Kamuoyuyla paylaşılması
Yasal işlemler

 4.19. Akreditasyon Markası ürün ve ambalajları (taşıma veya depolama amaçlı ambalajlar da dahil olmak üzere) üzerinde kesinlikle kullanılamaz.

 4.20. Akreditasyon markası araçlar üzerinde kullanılamaz.

4.21. Markalar, sadece belge kapsamındaki faaliyetler ve adreslerle ilgili olarak kullanılabilir. Kuruluşun belgelendirdiği kapsam içinde olmayan faaliyetler ve adresler için kullanılamaz.

4.22. Akreditasyon Kuruluşunun (ÖRN: IAS, TÜRKAK…vs.) Akreditasyon Markası binaların veya bayrakların üzerinde kullanılmamalıdır.

4.23. UAC ULUSLARARASI BELGELENDİRME’ den belge alan kuruluşlar, Akreditasyon Kuruluşunun (ÖRN: IAS, TÜRKAK…vs.) Akreditasyon Markasını eğer alınan belge akreditasyon kapsamında ise, kırtasiye, reklam, tanıtım veya benzeri malzemelerinde kullanabilir. TÜRKAK Akreditasyon Markası, UAC ULUSLARARASI BELGELENDİRME logosu olmaksızın tek başına kullanılamaz.

4.24. ‘’Tanıtım Malzemeleri’’ terimi Akredite bir ürün belgelendirme faaliyeti altında üretilmiş ürünler veya mallar haricindeki ürünler ve malzemeler üzerine iliştirilmiş notları, etiketleri, dokümanları veya yazılı bildirimleri kapsamaktadır. Bu kısıtlama paketleme ve promosyon malzemeleri için de geçerlidir.

4.25. Akreditasyon Markaları gazete ve dergi ilanlarında web sayfalarında kullanılabilir.

4.26. Marka boyutları ve renk ile ilgili hususlar, ilgili Akreditasyon Kurumu’nun resmi Internet sitesinde, (ÖRN: IAS/ www.iasonline.org/ IAS Logosunun Kötüye Kullanımına İlişkin Prosedür, İç ve Dış Şikayetler, ÖRN: TÜRKAK, www.turkak.org.tr /R10.06 TÜRKAK Akreditasyon Markası’ nın TÜRKAK tarafından Akredite Edilmiş Kuruluşlar Tarafından Kullanılmasına İlişkin Şartlar) belirtilmiştir.

Çerez Kullanımı

Çerezler (cookie), uacbelgelendirme.com web sitesini ve hizmetlerimizi daha etkin bir şekilde sunmamızı sağlamaktadır. Çerezlerle ilgili detaylı bilgi için Gizlilik Politikamızı ziyaret edebilirsiniz.

X
kmk® | web tasarım yazılımı ile hazırlanmıştır.